Suomen Saattokellot on loppuunmyyty!

Jäämme odottelemaan mitä tuleman pitää.

gallery/suomen saattokellot 2017 kansi

KIRJA ON

aihealueittain   laadittu   kooste  lähinnä kan-

salaismedioiden  ja  mielenkiintoisten blogis-

tien teksteistä,  kirjan  toimittajan tutustumis-

matka politiikan  ja  aikamme ilmiöiden maa-

ilmaan. Asioista kiinnostuneet  vihastuvat  ja

ihastuvat,  mutta  tuskin  kukaan on sentään

samaa mieltä kaikesta. 

riikka söyring:

gallery/tapionkirja